2017 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas
VšĮ Dienos centras „Kelias kartu“ socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektinę veiklą vykdo jau penkerius metus. Pasitelkus darbščiųjų rankų būrelio, dailės, teatralizuoto šokio, muzikos, smėlio terapijos, vizualinio mąstymo strategijų užsiėmimus galima padėti 20 neįgalių vaikų ir 10 jaunuolių su vidutine ir sunkia negalia pasiekti kokybiškesnio savęs realizavimo bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje. Tėvams organizuojame praktinius sveikatinimo užsiėmimus, kuriuose yra mokoma, kaip elgtis iškilus emocinėms problemoms, kaip teisingai slaugyti ir prižiūrėti neįgalųjį, kaip valdyti ligą ir atpažinti jos paūmėjamus. Paskaitas ir užsiėmimus ves profesionalus farmacininkas, žolininkas Virgilijus Skirkevičius, euritmijos specialistė Rita Milašiūtė, ir bendrosios praktikos slaugytoja Indrė Steponavičiūtė. Šie užsiėmimai skirti 10 šeimų, kurios augina vaikus ir jaunuolius su negalia. I ketvirtyje buvo suorganizuotos 2 vaikų darbelių parodos Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje ir Klaipėdos lopšelyje darželyje.
Socialinės reabilitacijos tikslas – ugdyti emocinį intelektą, padėti išlaisvinti jaunuolių ir vaikų, turinčių sunkią ir vidutinę negalias, kūrybines galias ir pagerinti jų fizinę sveikatą.
Uždaviniai:
• Ugdyti neįgaliųjų gebėjimus palaikyti ryšius su visuomene;
• Skatinti neįgaliųjų asmenų meninę saviraišką;
• Koreguoti neįgalių asmenų emocijas ir elgesį, stiprinti jų psichinę ir fizinę sveikatą taikant meno terapiją;
• Sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos įgūdžiams formuotis asmenims su negalia ir jų šeimos nariams.
Projekto įgyvendinimas – 2017 metų sausis-birželis ir rugsėjis-gruodis.
Projekto vykdymo vieta – Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje (adresu Panevėžio g. 2, Klaipėda).
Projekto finansavimas – 14052,00 eurų.
Projekto vadovas - Vida Inkratienė.
Projekto finansininkas – Renata Girdvainienė.

Parama
Kontaktai

Panevėžio g. 2

LT-92304 Klaipėda

Mob. 8 620 191 61 (Rasa)

Mob. 8 645 022 93 (Vida)

El. paštas: keliaskartu@gmail.com